اهدای وانت نیسان توسط شرکت الموت آبادان
اهدای یک دستگاه خودرو وانت نیسان توسط شرکت الموت
اکتبر 5, 2017
همایش روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز
جشنواره روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز به مشتریان برتر استان اردبیل در سال۹۶
ژانویه 31, 2018

برنده یک دستگاه خودرو پراید در اردبیل از شرکت روغن موتور الموت

اهدای خودروی پراید توسط شرکت روغن موتور الموت در اردبیل

اهدای خودروی پراید توسط شرکت روغن موتور الموت در اردبیل