پوستر بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- روغن موتور الموت
حضور شرکت پالایش الموت آبادان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت
آوریل 13, 2019
سخنرانی دکتر حمیدرضا کسائی مدیر عامل شرکت الموت آبادان در جشنواره گناباد
جشنواره روغن موتور الموت در شهرستان گناباد
ژوئن 30, 2019

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد

شرکت پالایش الموت آبادان در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی

شرکت پالایش الموت آبادان در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از تاریخ 11 تا 14 اردیبهشت ماه 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. شرکت پالایش الموت آبادان نیز در این نمایشگاه حضور فعالی داشت. در این نمایشگاه شرکت هایی از کشورهایی نظیر ایتالیا، آلمان ، چین و روسیه آخرین تجهیزات این حوزه را به نمایش گذاشتند. غرفه شرکت پالایش الموت در این نمایشگاه با استقبال عاملین فروش در داخل کشور و خارج از آن و نیز سایر تولید کنندگان قرار گرفت. غرفه الموت آبادان در بخش های فروش و بازاریابی و روابط عمومی در طی چهار روز برگزاری نمایشگاه پاسخگوی مراجعین محترم بود.
شرکت پالایش الموت آبادان در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی
شرکت پالایش الموت آبادان در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی
DSCN4233
شرکت پالایش الموت آبادان در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی