یلدا مبارک - الموت آبادان
یلدا مبارک
دسامبر 21, 2018
تبریک نوروز 98 شرکت روغن موتور الموت
فرارسیدن نوروز باستانی و فصل شکوفه ها
مارس 19, 2019

حضور شرکت پالایش الموت آبادان در نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته

نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته

حضور شرکت پالایش الموت آبادان در نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی جایگاه سوخت و صنایع وابسته از تاریخ 2 تا 5 اسفند 1397 در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. شرکت الموت آبادان در این نمایشگاه دارای غرفه بود و بخش های فروش و روابط عمومی شرکت پاسخ گوی هم وطنان بودند. هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و نیز پیوند دانشگاه با صنعت بوده است که بیش از 60 شرکت داخلی و 12 شرکت خارجی در آن حضور داشتند.
photo_2019-03-05_13-25-39
photo_2019-03-05_13-25-42
photo_2019-03-05_13-25-25
نمایشگاه جایگاه سوخت و صنایع وابسته