همایش روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز
جشنواره روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز به مشتریان برتر استان اردبیل در سال۹۶
ژانویه 31, 2018
سخنرانی مدیریت محترم شرکت روغن موتور الموت در جشنواره استان اردبیل
سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت روغن موتورالموت در جشنواره استان اردبیل
فوریه 7, 2018

حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات استان اردبیل در جشنواره الموت

حضور نماینده مجلس اردبیل در جشنواره الموت

حضور نماینده مجلس اردبیل در جشنواره الموت

حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات استان اردبیل در جشنواره الموت

جشنواره روغن موتور الموت در بهمن ماه سال 1396 در اردبیل برگزار شد. در این جشنواره جمعی از نمایندگان و مشتریان این شرکت حضور داشتند. همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات اردبیل نیز در این جشنواره حضور داشتند.
حضور نماینده مجلس اردبیل در جشنواره الموت
حضور نماینده مجلس اردبیل در جشنواره الموت