جذب كارآموز در شرکت پالایش الموت آبادان 

شركت پالایش الموت آبادان همچون گذشته در راستای آماده سازی سرمایه های انسانی کشور مطابق برنامه هر ساله، قصد جذب تعداد محدودی کارآموز از میان افراد متقاضي در رشته ها و گرايش هاي زير دارد.
علاقه مندان می توانند با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي ذيل و قبول آن، فرم‌ زیر را تکمیل نموده و يا رزومه خود را به آدرس hr@alamoot.co ارسال نمایند.

عناوين رشته و گرايش ها

 1. كارآموز گرایش های شیمی
 2. كارآموز گرایش های نفت
 3. كارآموز حسابداری
 4. كارآموز گرایش های مکانیک

شرايط عمومي متقاضيان كارآموزي

 1. رعايت موازين اخلاقی و قوانین داخلی شرکت
 2. داشتن حداقل ۲۱ سال سن
 3. داشتن سلامتي و توانايي جسمي و روحي متناسب با خدمت مورد نياز
 4. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم در تخصص و عنوان شغلي مورد نياز
 5. داراي روحيه كاري جمعي و داشتن روابط عمومي مناسب

شرايط اختصاصي متقاضيان كارآموزي

 1. دوره كارآموزي مطابق استاندارد تعریف شده از سوی دانشگاه بوده و کارآموز مکلف به حضور در ساعات قید شده در قرارداد می باشد .
 2. در طول دوره كارآموزي حقوق، مزايا و بيمه اي به كارآموزتعلق نمي گيرد.
 3. بعد از سپري شدن دوره كارآموزي و پيشرفت كارآموز در عنوان شغلي و در صورت توافق طرفين امكان استخدام طبق قوانين وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود دارد.

تعهدات شركت

 1. آموزش علمي و عملي كارآموزان محترم در طي دوره كارآموزي به عهده شركت مي باشد.
 2. دسترسي كارآموزان محترم به منابع مرجع در هر گرايش و نرم افزارها و سخت افزار ها به صورت رايگان بر عهده شركت مي باشد.
 3. كليه آموزش ها و منابع آموزشي در محل شركت رايگان ارائه مي گردد.

توجه : تكميل و ارسال فرم و انجام مصاحبه با متقاضيان محترم هيچگونه تعهد استخدامي (كارآموزي و قراردادي) براي شركت ايجاد نخواهد كرد.