روغن موتور الموت
هیدرولیک ۳۲
فوریه 26, 2017
روغن موتور 20 لیتری 68
هیدرولیک ۶۸
فوریه 26, 2017

هیدرولیک ۴۶

روغن موتور الموت

روغن موتور الموت

هیدرولیک 46

روغن هیدرولیک الموت ویژه دارای جدیدترین فرمولاسیون باخواص ضد سایش عالی ،به عنوان روغن هیدرولیک برتر برای استفاده در سیستم های هیدرولیکی و گردشی پیشرفته کاربرد گسترده ای دارد. به دلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته در فرمولاسیون روغن هیدرولیک الموت ، در سیستم های هیدرولیکی که تحت شرایط عملیاتی دشوار عمل می نمایند دارای شرایط عملکردی بسیار مطلوبی می باشد.                                                                                              

ASTM روش آزمون

46

ISO درجه

Cst، 40 در  گرانروی  کینماتیک 

46

D-445

 (VI) شاخص گرانروی

95

D-2270

 نقطه اشتعال

205

D-92

 نقطه ریزش

-27

D-97

Kg/m³، 15  دانسیته در

875

D-1298

100  خوردگی مس در

1a

D-130

میزان جداشدن ازآب

PASS

D-1401

 

سطوح کارایی:

  • DIN 51524 PART2(HLP)
  • DENISON HF-0 ¸HF-1¸ HF-2
  • VlCKERS M-2950-S¸1-286-S

نوع بسته بندی:

بشکه فلزی 208 لیتری

موارد کاربرد:

سیستم های انتقال قدرت هیدرولیک•

جعبه دنده های بسته•

کلیه ماشین آلات صنعتی که استاندارد فوق توصیه گردیده •

 دارندR&O سایر کاربرد هایی که نیاز به روغن •

انبارداری:

در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و    باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد و در محدوده 20°c  نگهداری شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار می نماید.

خصوصیات:

  • خاصیت انتقال نیرو
  • جلوگیری از سائیدگی قطعات
  • پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
  • خاصیت جداپذیری از آب
  • محافظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی