روغن موتور الموت
هیدرولیک ۴۶
فوریه 26, 2017

هیدرولیک ۶۸

روغن موتور 20 لیتری 68

روغن موتور 20 لیتری 68

هیدرولیک 68

روغن هیدرولیک الموت ویژه دارای جدیدترین فرمولاسیون باخواص ضد سایش عالی ،به عنوان روغن هیدرولیک برتر برای استفاده در سیستم های هیدرولیکی و گردشی پیشرفته کاربرد گسترده ای دارد. به دلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته در فرمولاسیون روغن هیدرولیک الموت ، در سیستم های هیدرولیکی که تحت شرایط عملیاتی دشوار عمل می نمایند دارای شرایط عملکردی بسیار مطلوبی می باشد.                                                                                                     

ASTM روش آزمون

68

ISO درجه

Cst،40 در  گرانروی  کینماتیک

68

D-445

(VI) شاخص گرانروی

95

D-2270

 نقطه اشتعال

210

D-92

 نقطه ریزش،

-24

D-97

Kg/m³، 15  دانسیته در

880

D-1298

خوردگی مس در100

1a

D-130

میزان جداشدن ازآب

PASS

D-1401

سطوح کارایی:

  • DIN 51524 PART2(HLP)
  • DENISON HF-0 ¸HF-1¸ HF-2
  • VlCKERS M-2950-S¸1-286-S

نوع بسته بندی:

20 لیتری

موارد کاربرد:

سیستم های انتقال قدرت هیدرولیک•

جعبه دنده های بسته•

کلیه ماشین آلات صنعتی که استاندارد فوق توصیه گردیده •

 دارندR&O سایر کاربرد هایی که نیاز به روغن •

انبارداری:

در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و    باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد و در محدوده 20°c  نگهداری شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار می نماید.

خصوصیات:

  • خاصیت پایداری ممتاز در مقابل اکسیداسیون و حرارت
  • پایداری عالی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی قطعات
  • قابلیت جداپذیری ممتاز از آب
  • افزایش عمر سیستم
  • قابلیت رهاسازی خوب هوا