واسکازین 20 لیتری 85w-140
واسکازین ۸۵w-140
فوریه 26, 2017

واسکازین ۸۵W-90

واسکازین 85w-90

واسکازین 85w-90

واسکازین 85W-90

بافرمولاسیون ویژه برای استفاده در سیستم انتقال قدرت خودروهای سبک و سنگین که در شرایط بسیار سخت عملیاتی ،تحت بارها و شوک های شدید قرار دارند مناسب است.

 استانداردهای فوق توسط سازنده توصیه شده تولید گردیده است.

ASTM روش آزمون

85W-90

SAEدرجه

گرانروی کینماتیک در cSt, 100° C

17

D- 445

شاخص گرانروی (VI) (حداقل)

85

D-2270

نقطه اشتعال,  C ° (حداقل)

200

D-92

نقطه ریزش,  C° (حداکثر)

-18

D-97

دانسیته در    Kg/15°C

900

D-1298

سطوح کارایی:

 • lSlRl :2810
 • API : GL-5
 • MIL-L-2105D

نوع بسته بندی:

 • سطل20 لیتری پلاستیکی

انبارداری:

در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و    باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد و در محدوده 20°c  نگهداری شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار می نماید.

مواردکاربرد:

 • سیستم انتقال قدرت اتومبیل
 • چرخ دنده های هیپوئید
 • سایرکاربردهای انتقال(قدرت-گشتاور) درخودرو وتحت شرایط عملیاتی سرعت زیاد- بارهای ناگهانی،سرعت زیاد- گشتاورکم وسرعت کم-گشتاور زیاد

خصوصیات

:

 • محافظت عالی در برابر سایش و تحمل بار در سرعت پایین/ گشتاور بالا و سرعت بالا/گشتاور پایین.
 • محافظت عالی درمقابل خوردگی و فرسایش و افزایش طول عمردنده و یاتاقانها.
 • پایداری حرارتی و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون که باعث افزایش طول عمر روغن می گردد.
 • روانکاری مناسب در دماهای پایین.