الموت طلایی 20W-50 SG
۲۰W50 الموت طلایی
دسامبر 9, 2016

۲۰W50 الموت

الموت B- 152

الموت B- 152 با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپرشارژ به منظور استفاده در تمامی فصول سال و مناسب شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سطوح کارآیی

 • MIL – L – 46152 B
 • API : SF/ CC
 • ISIRI : 4783
درجه SAE 20 W 50 روش آزمون ASTM استاندارد ملی ایران
گرانروی کینماتیک در cSt, 100° C 19 D- 445 340
شاخص گرانروی ( VI) (حداقل) 110 D-2270 R195
نقطه اشتعال, C ° (حداقل) 215 D-92 198
نقطه ریزش, C° (حداکثر ) 24 - D-97 201
عدد قلیایی کل, mg KOH / g , (TBN) 6 D-2896 2772
دانسیته در °c 15 Kg / m^3 890- D- 1298 197

خصوصیات

 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
 • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
 • محافظت خوب موتور تحت هر شرایط کارکرد آب و هوایی
 • افزایش طول عمر و قدرت تا حد خوب
 • استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو مطلوب به منظور روانکاری در دماهای پایین
 • قابلیت خوب حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالوژیکی قطعات
 • کنترل مصرف روغن و کاهش هزینه

بسته بندی و انبار

در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده ،و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد و در محدوده 20 °C نگهداری شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکارها می نماید.