فوریه 24, 2017

وظایف روغن موتور

اصلی ترین و مهمترین وظیفه هر روغن موتوری، روانکاری و کاهش اصطکاک بوده که باعث بهبود راندمان موتور خواهد شد. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب، موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا کمترین حد ممکن می گردد.
فوریه 24, 2017

عوامل موثر در مدت زمان کارکرد و تعویض روغن موتور

در مورد کیلومتر کارکرد درج شده بر روی بسته‌بندی‌ روغن موتور باید توجه داشت که این تعداد مسافت برای شرایط رانندگی نرمال است، زیرا کارایی موتور و نتیجتا طول عمر روغن موتور به فاکتورهایی بستگی دارد که در تشکیل لجن سهیم هستند.
فوریه 24, 2017

علت خراب ‌شدن روغن‌موتور

روغن پس از مدتي شروع به اکسيدشدن مي‌کند. بدين ترتيب با گذشت زمان گرانروي روغن به دليل به وجود آمدن مواد حاصل از اکسيدشدن، افزايش يافته و با توليد اسيدهاي آلي باعث خوردگي ياتاقان‌ها مي‌شود. در مخزنهايي که حجم کمتري دارند اکسيدشدن روغن سريعتر اتفاق مي‌افتد.