الموت 20W-50 SG
الموت ۲۰W-50 SG
فوریه 26, 2017
روغن موتور الموت 40
الموت ۴۰
فوریه 26, 2017

الموت چهارفصل

الموت چهارفصل

الموت چهارفصل

الموت چهارفصل

با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام لوب کات (Lube Cut  ) و مواد افزودنی بسیار مرغوب جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

درجه SAE

20W-50 

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در cSt, 100° C

19

D- 445

شاخص گرانروی (VI) (حداقل)

115

D-2270

نقطه اشتعال,  C ° (حداقل)

220

D-92

نقطه ریزش,  C° (حداکثر)

24 -

D-97

عدد قلیایی کل TBN) mg KOH/g)

7

D-2896

دانسیته در    Kg/15°C

890

D- 1298

سطوح کارایی : MIL – L – 46152 A                   API : SE/CC                       lSlRl : 1343                           

نوع بسته بندی :

  • کارتن حاوی 24 عدد کوارت فلزی گرد (1لیتری)

انبارداری : 

در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده ،و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد و در محدوده 20 °C نگهداری شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکارها می نماید

موارد کاربرد:

مناسب جهت موتورهای بنزینی و دیزلی سبک در مواردی که سطوح کیفیت فوق توصیه شده است.

خصوصیات :

  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایه حرارتی مناسب
  • خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
  • خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
  • خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
  • استارت آسان موتور و رسیدن روغن به قطعات به نحو مطلوب به منظور روانکاری در دماهای پایین
  • کاهش مصرف روغن و سوخت