آغاز فروش جشنواره ویژه محصولات KP (کی پی)
آغاز جشنواره فروش ویژه محصولات KP
سپتامبر 5, 2019
جشنواره روغن موتور الموت در استان اردبیل
جشنواره روغن موتور الموت در استان اردبیل
مارس 24, 2020

جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی(مشهد)

جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی

جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی

جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی-مشهد

جشنواره بزرگ روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی با حضور مقامات محترم و حضور فعالان صنف روغن و اتوسرویس های استان خراسان رضوی، با همکاری نماینده شرکت الموت درشهر مشهد برگزار گردید.
جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی
سمینار روغن موتورالموت
جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی
جشنواره روغن موتور الموت در استان خراسان رضوی