علت خراب ‌شدن روغن‌موتور
فوریه 24, 2017
وظایف روغن موتور
فوریه 24, 2017

عوامل موثر در مدت زمان کارکرد و تعویض روغن موتور

در مورد کیلومتر کارکرد درج شده بر روی بسته‌بندی‌ روغن موتور باید توجه داشت که این تعداد مسافت برای شرایط رانندگی نرمال است، زیرا کارایی موتور و نتیجتا طول عمر روغن موتور به فاکتورهایی بستگی دارد که در تشکیل لجن سهیم هستند.

عوامل موثر در مدت زمان کارکرد و تعویض روغن موتور

در مورد کیلومتر کارکرد درج شده بر روی بسته‌بندی‌ روغن موتور باید توجه داشت که این تعداد مسافت برای شرایط رانندگی نرمال است، زیرا کارایی موتور و در نتیجه طول عمر روغن موتور به فاکتورهایی بستگی دارد که در تشکیل لجن سهیم هستند. این فاکتورها عبارتند از:
1. نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو
2. کیفیت روغن موتور و سوخت مصرفی
3. مدت زمانی که روغن موتور در کارتر می ماند
4. درجا کار کردن موتور مثل ترافیک
5. رانندگی با بار زیاد در سربالایی‌ها و یدک کشیدن
6. رانندگی در سرما، قبل از اینکه موتور گرم شده باشد
7. رانندگی در هوایی که خیلی مرطوب و یا خیلی گرد و غبار داشته باشد
8. سرعت خیلی زیاد خودرو
9. طی کردن مسافت‌های کوتاه و خاموش و روشن کردن خودرو به ویژه در سرما
10. رقیق شدن سوخت
11. عدم تعویض به موقع فیلترهای هوا و روغن