اهدای خودروی پراید توسط شرکت روغن موتور الموت در اردبیل
برنده یک دستگاه خودرو پراید در اردبیل از شرکت روغن موتور الموت
ژانویه 31, 2018
حضور نماینده مجلس اردبیل در جشنواره الموت
حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات استان اردبیل در جشنواره الموت
فوریه 3, 2018

جشنواره روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز به مشتریان برتر استان اردبیل در سال۹۶

همایش روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز

همایش روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز

همایش روغن موتور الموت
همایش روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز
b2
جشنواره روغن موتور الموت به منظور تقدیر و اهداء جوایز به مشتریان برتر استان اردبیل در سال96