عوامل موثر در مدت زمان کارکرد و تعویض روغن موتور
فوریه 24, 2017

وظایف روغن موتور

اصلی ترین و مهمترین وظیفه هر روغن موتوری، روانکاری و کاهش اصطکاک بوده که باعث بهبود راندمان موتور خواهد شد. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب، موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا کمترین حد ممکن می گردد.

وظایف روغن موتور

روانکاری و کاهش اصطکاک قطعات متحرک خودرو

اصلی ترین و مهمترین وظیفه هر روغن موتوری، روانکاری و کاهش اصطکاک بوده که باعث بهبود راندمان موتور خواهد شد. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب، موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا کمترین حد ممکن می گردد.

انتقال حرارت

کمک به سیستم خنک کننده و خارج ساختن بخشی ازحرارت ایجاد شده در اثر کارکرد موتور و کارکرد بهینه قطعات متحرک موتور در دماهای مختلف.

جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی

حفاظت سطوح قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی به علت فعل و انفعالات شیمیایی.

پاک کنندگی و معلق سازی


تعلیق ذرات حاصل از سایش قطعات و ترکیبات ناشی از احتراق سوخت و تجزیه روغن و پاک کردن سطوح در تماس.

آب بندی سیستم

کمک به عمل آب بندی موتور با قرار گرفتن در فضای بین رینگ پیستون و سیلندر که موجب افزایش کارایی موتور خواهد شد.

ضربه گیری

کاهش اثرات منفی ضربه های قطعات متحرک در حین کار

کاهش مصرف سوخت

در صورت استفاده از روغن با مولتی گرید مناسب، درلحظه استارت، زمان رسیدن روانکار به قطعات موتور کاهش یافته که این امر در پائین آوردن میزان مصرف سوخت تأثیر به سزائی دارد.