دسامبر 12, 2016

کی پی فارنهایت

کی پی با استفاده از روغن پایه نیمه سنتیتک و مواد افزودنی ویژه ضمن محافظت عالی از موتور در شرایط بسیار دشوار عملیاتی ،حداکثر توان و حداقل آلاینده های خروجی از اگزوز را تضمین می نماید .روغن دیزلی KP مخصوص جدیدترین و مدرن ترین موتورها فرموله گردیده و در ماشین آلات راهسازی ، حمل و نقل جاده ای ، معدن و کاربری های صنعتی قابل استفاده می باشد.
دسامبر 12, 2016
کی پی Ultimate

کی پی آلتیمیت

کی پی E7 با استفاده از روغن پایه نیمه سنتیک و مواد افزودنی ویژه ضمن محافظت عالی از موتور در شرایط بسیار دشوار عملیاتی حداکثر توان و حداقل آلاینده های خروجی از اگزوز را تضمین می نماید .روغن دیزلی KP مخصوص جدیدترین و مدرن ترین موتورها فرموله گردیده و در ماشین آلات راهسازی ، حمل و نقل جاده ای ، معدن و کاربری های صنعتی قابل استفاده می باشد.
دسامبر 12, 2016

زراعت

الموت B-104 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور و با فرمولاسیون ویژه دارای نقطه ریزش پایین بوده که موجب می گردد در فصول سرد سال ، سیالیت خود را حفظ نموده و بویژه در هنگام استارت ، موتور به راحتی روشن و روغن جریان یابد. روغن الموت B-104 به صورت تک درجه ای 50 . 40 SAE و چند درجه ای SAE : 20 w- 50 فرموله و عرضه می گردد.
دسامبر 12, 2016

ریول

الموت B-104 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور و با فرمولاسیون ویژه دارای نقطه ریزش پایین بوده که موجب می گردد در فصول سرد سال ، سیالیت خود را حفظ نموده و بویژه در هنگام استارت ، موتور به راحتی روشن و روغن جریان یابد. روغن الموت B-104 به صورت تک درجه ای 50 . 40 SAE و چند درجه ای SAE : 20 w- 50 فرموله و عرضه می گردد.
دسامبر 12, 2016
روغن موتور الموت 60

الموت ۶۰

الموت B-599-6 ) الموت 60 ) روغن موتور دیزلی با کیفیت بسیار خوب مخصوص خودروهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ ، همچنین ماشین آلات راهسازی ، معدن و کشاورزی در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است. این روغن دارای مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون قابلیت پاک کنندگی و محافظت مناسب از موتور بوده و مواد افزودنی به کار گرفته شده در این روغن منجر به افزایش کارکرد روغن در موتور می شود.
دسامبر 12, 2016
روغن موتور الموت 50

الموت ۵۰

الموت B-599 روغن موتور دیزلی با کیفیت بسیار خوب مخصوص خودروهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ ، همچنین ماشین آلات راهسازی ، معدن و کشاورزی در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است. این روغن دارای مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون قابلیت پاک کنندگی و محافظت مناسب از موتور بوده و مواد افزودنی به کار گرفته شده در این روغن منجر به افزایش کارکرد روغن در موتور می شود.
دسامبر 12, 2016
روغن موتور الموت 40

الموت ۴۰

الموت B-599 روغن موتور دیزلی با کیفیت بسیار خوب مخصوص خودروهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ ، همچنین ماشین آلات راهسازی ، معدن و کشاورزی در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است. این روغن دارای مقاومت خوب در برابر اکسیداسیون قابلیت پاک کنندگی و محافظت مناسب از موتور بوده و مواد افزودنی به کار گرفته شده در این روغن منجر به افزایش کارکرد روغن در موتور می شود.
دسامبر 12, 2016
روغن موتور الموت توربو ویژه 20w-50

۲۰W50 الموت ویژه

الموت ویژه 1137 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش نفت خام با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی ویژه ضمن محافظت عالی از موتور در شرایط بسیار دشوار عملیاتی ،حداکثر توان و حداقل آلاینده های خروجی از اگزوز را تضمین می نماید .روغن دیزلی الموت ویژه مخصوص جدیدترین و مدرن ترین موتورها فرموله گردیده و در ماشین آلات راهسازی ، حمل و نقل جاده ای ، معدن و کاربری های صنعتی قابل استفاده می باشد.
دسامبر 12, 2016
روغن موتور الموت 20W-50

الموت ۲۰w50

الموت- C- 104 الموت 20w50 ا استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده د رشرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است همچنین این روغن از سایش یاتاقانها و میلسوپاپها جلوگیری می کند و تشکیل لجن و دوده را به حداقل میرساند. پایداری در برابر اکسیداسیون ، طول عمر این روغن را افزایش داده و موجب کاهش دفعات تعویض روغن میشود . همچنین ترکیب جدید این روغن برای کلیه دیزل ژنراتورها باسوخت گازوئیل مناسب بوده و ضمن حفاظت از قطعات آنها باعث افزایش طول عمر و کاهش استهلاک و فرسودگی این ماشین آلات میشود.
دسامبر 12, 2016
روغن موتور الموت ویژه 15w-40

الموت ویژه ۱۵w40

الموت ویژه 1137 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش نفت خام با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی ویژه ضمن محافظت عالی از موتور در شرایط بسیار دشوار عملیاتی ،حداکثر توان و حداقل آلاینده های خروجی از اگزوز را تضمین می نماید .روغن دیزلی الموت ویژه مخصوص جدیدترین و مدرن ترین موتورها فرموله گردیده و در ماشین آلات راهسازی ، حمل و نقل جاده ای ، معدن و کاربری های صنعتی قابل استفاده می باشد.